Privacy Statement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Dance by fernanda verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Dance by fernanda het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Dance by fernanda, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Dance by fernanda worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Dance by fernanda de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Dance by fernanda gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Dance by fernanda. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.


Privacyverklaring Dance by Fernanda

Dit is de privacyverklaring van Dance by Fernanda, gevestigd aan de Argonstraat 7 te Rijssen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 56471335.

Bewust deelt u uw persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en hechten wij, Dance by Fernanda, veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit statement hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, dan is dit mogelijk per e-mail aan: info@dancebyfernanda.nl

Dance by Fernanda verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf aan ons verstrekt d.m.v. inschrijving. Tenzij anders is aangegeven in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens

Dance by Fernanda verzamelt de volgende persoonsgegevens:

- Naam

- Adresgegevens

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Leeftijd / geboortedatum

- Geslacht

- Bankgegevens

- Gegevens over lidmaatschap

- Gegevens over eventuele afspraken

Als u een proefles aanvraagt via de website, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacyverklaring.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Dance by Fernanda verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is i.v.m. uw lidmaatschap.

Uw gegevens worden gebruikt:

- om contact met u op te nemen of te onderhouden

- voor het leveren/organiseren van diensten / danslessen

- ter identificatie

- voor het verwerken van een lidmaatschap

- om de gebruiker te informeren omtrent de dienstverlening (evenementen, wedstrijdzaken, contributies, belangrijke informatie).

 

Het ontvangen van digitale notificaties

Dance by Fernanda kan u digitaal benaderen aangaande uw lidmaatschap

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dance by Fernanda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle categorieën persoonsgegevens geldt dat zolang uw klant/cursist bij ons bent, wij de gegevens bewaren. Bij digitale uitschrijven, via e-mail, ontvangt u de datum wanneer de uitschrijving in zal gaan. De gegevens worden daarna direct verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Dance by Fernanda uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de dansschool met u heeft, tenzij de dansschool wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Dance by Fernanda treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dan onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren of aanmeldingen dient u toestemming te hebben van uw ouder of voogd.

 

Wijziging van het privacy beleid

Dance by Fernanda behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzingen. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Dance by Fernanda raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dance by Fernanda er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. Deze privacyverklaring is van kracht sinds 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance by Fernanda.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Dance by Fernanda wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Fernanda Rozendom

Email: info@dancebyfernanda.nl

Telefoonnummer: 0650891480